vc.ru:Как бьюти-стартап из Кировской области покоряет Европу: интервью владельцев бренда ANNA SHAROVA

https://vc.ru/life/136002-kak-byuti-startap-iz-kirovskoy-oblasti-pokoryaet-evropu-intervyu-vladelcev-brenda-anna-sharova